Bodø Kiropraktorsenter
Telefon755 47 750Man - Fre 08:00 til 15:00
Foto: Om oss

Om oss

Bodø Kiropraktorsenter ble etablert i 1966. Vi er Bodø og Nord-Norges eldste kiropraktorpraksis og har i dag to offentlig godkjente kiropraktorer.

Definisjon av kiropraktikk

"Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder."
 

Hva gjør kiropraktoren?

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser.

Les mer..


Hvem går til kiropraktor?

Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve- muskel- og skjelettsystemet eller muskelskjelettlidelser som det heter på norsk. Les mer..

Autorisasjon

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet. Les mer...

 

Trygderefusjon

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker. Les mer..